โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ก.ค. 59 กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา

วัดการเวก, วัดศุนย์วิปัสนารังกาใหญ่, วัดตะปัน, วัดใหม่สุนทริการาม