โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

2

25

22

47

 

อนุบาล 2

2

21

22

43

 

รวม

4

46

44

90

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

35

28

63

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

33

38

71

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

36

35

71

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

50

31

81

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

37

32

69

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

29

36

65

 

รวม

16

220

200

420

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

38

24

62

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

35

21

56

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

32

28

60

 

รวม

6

105

73

178

 

รวมทั้งสิ้น

26

371

317

688