โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
คณะผู้บริหาร

นายวัชระ นรินทร์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเผด็จ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา